ההליכון

מתקן ריצה.

מתי רצתי על הליכון? מה עוד ידוע לכם על כך?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
הינדה, כיתה ד2, בי"ס בית יעקוב הר נוף, ירושלים :
באמת היה לזה המון צינורות
דוד אריה: המון! היה לי כל כך קשה לרוץ!!