דיגידיג דיגידיג דג דג

שיר ששמעתי באחת מהרפתקאותי.

מי שר את השיר? מה עוד אתם יודעים על השיר הזה?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *
אמה וינוז, כיתה ב3, בי"ס ניר, קרית אונו :
הגמדים שפגשת בבטןצ היצור שח את שירזה נתן לך את הרעיון לדגדג
את היצור בכדילצאת מבטנו
דוד אריה: נכון מאוד! זו הייתה הרפתקה מסעירה!!
עופרי אדרי, כיתה ג-1 אלון, בי"ס קדימה, קרית ביאליק :
הגמדים בבטן של המפלצת שרו את השיר
דוד אריה: נכון! :)
בן זליג, כיתה א, בי"ס א ד גורדון, תל אביב :
הגמדים שפגשת בבטן היצור שרו את השיר. זה נתן לך את הרעיון לדגדג את היצור בכדי לצאת מבטנו.
דוד אריה: נכון מאוד!
ניקול, כיתה ג 2, בי"ס יח"ד, אשדוד :
שמאתה את קולות השירה כאשר ניבלאתה על די המיפלצת והגמדים שרו אותו!
דוד אריה: נכון מאוד! :)