גלדג

גמד חיוור.

מה עוד אתם יודעים על גלדג?

שמי *
כתובת אימייל
בן או בת *
בן בת
כיתה
בית ספר
יישוב
כתבו ערך כאן *